S-HBsAg

Akkreditering Alternativt navn: Hepatitt B surface (overflate) Antigen

Tolkning

Tolkningen baseres vanligvis på resultatet av flere hepatitt B-analyser:

HBsAg

HBeAg

Anti-HBc

Anti-HBe

Anti-HBs

Tolkning

Neg   Neg     Ikke tidligere HBV-infisert.
Neg   Neg   Neg Ikke tidligere HBV-infisert. Ikke beskyttet mot HBV-infeksjon.
Neg   Neg   Pos Immun etter vaksinering.
Neg   Pos   Pos Immun etter gjennomgått infeksjon.
Neg Neg Pos Neg/Pos Neg Anti-HBc alene. Se eget avsnitt.
Pos   Neg     Hepatitt B i meget tidlig fase, eller nylig (<5 dager) gjennomført hepatitt B-vaksinasjon.
Pos Neg Pos Neg   Akutt eller kronisk HBV-infeksjon, eller precore mutant. Smitteførende.
Pos Pos Pos Neg   Akutt eller kronisk HBV-infeksjon. Høy grad av smittefare.

Se også Hepatitt B.

Merknad

Testen er meget sensitiv. Ved isolert positiv HBsAg (anti-HBc negativ) kan resultatet være falskt positivt. Prøven vil bli analysert på HBsAg nøytralisasjonstest, eventuelt videresendt Folkehelseinstituttet for HBV PCR. Kontrollprøve er også ønskelig.

Melding

HBsAg positivitet skal meldes nominativt til Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS), Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo. Meldeskjema vedlegges besvarelsen.

Norsk bruksnavn: P-Hepatitt B virus (HBV) s-antigen
NLK-kode: NPU02349
Analysenummer: 701
Forkortet analysenavn: HBSAG

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.