S-HCV-RNA, kvantitativ

Akkreditering Alternativt navn: Hepatitt C Virus RNA, Hepatitt C kvantitativ analyse

Indikasjoner

Automatisk tilleggsanalyse ved positiv anti-HCV for å avklare om selve viruset er tilstede. Analysen er kvantitativ og er derfor også et mål for omfanget av HCV-viremi.

Tolkning

Måleområde: 1,1 lg IU/mL – 8,0 lg IU/mL. (12 IU/mL - 100 000 000 IU/mL)

Innenfor måleområdet besvares prøven med mengdeangivelse, for eksempel: 4,0 lg IU/mL.

Prøver med påvist HCV RNA, men verdi under 1,1 lg IU/mL, besvares som: <1,1 lg IU/mL (<12 IU/mL). Dette betyr at HCV-RNA er påvist i mengde mindre enn 12 IU/mL.

Prøver høyere enn måleområdet besvares som: >8,0 lg IU/mL, som tilsvarer >100 000 000 IU/mL.

Negativ HCV-RNA indikerer tidligere gjennomgått HCV-infeksjon og smittefrihet. Men siden virusmengden kan variere kreves det to negative HCV-RNA analyser over en periode på 3-6 måneder før smittsomhet for hepatitt C kan utelukkes.

Positiv HCV-RNA betyr akutt eller kronisk HCV-infeksjon, eller at pasienten er bærer av viruset. Personen er smitteførende. Ved første gangs påvisning anbefales kontrollprøve for å utelukke prøveforbytting. Kronisk bærerskap er definert ved positiv HCV-RNA i mer enn et halvt år. Kronisk hepatitt foreligger når infeksjonen varer i mer enn et halvt år. 

Kvantitativ HCV-RNA brukes til å styre behandlingen av pasienter med HCV-infeksjon.

Merknad

Analysen er kvantitativ og resultatene gis ut som negativ eller som antall lg IU/mL. Utregnet verdi finnes av formelen 10n der n= tallet i svarfeltet. F.eks. gir 6.0 lg IU/mL en utregnet verdi på 106 = 1 000 000 IU/mL. 

PCR benyttes som påvisningsmetode.

Norsk bruksnavn: P-Hepatitt C virus (HCV) RNA
NLK-kode: NPU59282
Analysenummer: 802
Forkortet analysenavn: HCV-RNA