S-HDL-Kolesterol

Akkreditering Alternativt navn: High density lipoprotein kolesterol

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Utredning ved moderat økning av totalkolesterol.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne 1,0 - 2,7 mmol/L
Mann 0,8 - 2,1 mmol/L

Tolkning

Høy konsentrasjon av HDL-kolesterol betyr vanligvis lavere risiko for hjerte- og karsykdommer. Østrogener, alkohol og fysisk aktivitet gir høyere HDL. Leversykdommer gir lave nivåer og sjeldne arvelige tilstander som Tangier’s sykdom og LCAT-mangel kan gi meget lave verdier. Kvinner har normalt høyere HDL-kolesterol enn menn. Verdier <1,0 for menn og < 1,3 for kvinner er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-HDL-kolesterol
NLK-kode: NPU01567
Analysenummer: 100
Forkortet analysenavn: S-HDL-KO

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.