S-HDL-Kolesterol

Akkreditering Alternativt navn: High density lipoprotein kolesterol

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom. Utredning ved moderat økning av totalkolesterol.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne 1,0 - 2,7 mmol/L
Mann 0,8 - 2,1 mmol/L

Tolkning

Høye verdier betyr oftest minsket risiko for hjerte-/karsykdom. De kan være arvelig betinget og kan også skyldes østrogenpåvirkning eller høy fysisk aktivitet. Alkoholinntak tenderer også til å øke HDL-kolesterol. Lave verdier kan skyldes inflammatoriske prosesser, særlig virushepatitt. De kan også være arvelig betinget (Tangiers sykdom, LCAT-mangel). HDL-kolesterol  >1,0 mmol/L (menn) eller >1,3 mmol/L (kvinner) er anbefalt (IS-1550, 2009). Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-HDL-kolesterol
NLK-kode: NPU01567
Analysenummer: 100
Forkortet analysenavn: S-HDL-KO

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.