Helicobacter pylori makrolidresistens gen

Akkreditering Alternativt navn: H. pylori resistens. M. H. pylori res. gen.

Indikasjoner

Det undersøkes på H. pylori makrolidresistens gen når det er funnet H. pylori i innsendt prøve, og det ikke er for lavt bakterietall for å kunne utføre analysen.

Tolkning

Hvis mutasjon i resistens genet ikke påvises (negativ) kan anbefalt førstevalgsbehandling brukes.

Ved påvist mutasjon i resistensgenet er anbefalt behandling trippelbehandling uten makrolid (klaritromycin).

Merknad

Analysen er basert på real-time (sanntids-) PCR som påviser de vanligste genotypene for makrolidresistens hos H. pylori.

Norsk bruksnavn: Us-Helicobacter pylori (DNA; Makrolidresistens)
NLK-kode: NPU58038
Analysenummer: NA2