Helicobacter pylori makrolidresistens gen

Alternativt navn: H. pylori resistens. M. H. pylori res. gen.

Indikasjoner

Det undersøkes på H. pylori makrolidresistens (klaritromycinresistens) gen når det er funnet H. pylori i innsendt prøve. Det er ikke mulig å utføre PCR testen for makrolideresistens ved lavt bakterietall (svak positiv for H. pylori PCR). Den utføres derfor ikke når dette er tilfellet.  

Tolkning

Hvis mutasjon i resistens genet ikke påvises (negativ) kan anbefalt førstevalgsbehandling brukes.

Ved påvist mutasjon i resistensgenet er anbefalt behandling trippelbehandling uten makrolid (klaritromycin).

Merknad

Analysen er basert på real-time (sanntids-) PCR som påviser de vanligste genotypene for makrolidresistens hos H. pylori.

Norsk bruksnavn: Us-Helicobacter pylori (DNA; Makrolidresistens)
NLK-kode: NPU58038
Analysenummer: NA2