B-Hematokrit

Akkreditering Alternativt navn: EVF - erytrocytt volumfraksjon, Hct

Indikasjoner

Polycytemi. Vurdering av væskefordeling mellom intra- og ekstravasalt rom.  Hematokrit har kort holdbarhet og hemoglobin vil ofte gi samme informasjon, men har lengre holdbarhet.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde
Kvinne ≥ 14 år 0,35 - 0,46
Mann ≥ 14 år 0,40 - 0,50

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved polycytemi eller hypovolemi/dehydrering. Lave verdier ved anemier eller tilstander med økt plasmavolum, f.eks. svangerskap. Se Anemi.

Merknad

Hematokrit stiger ca 6% pr døgn etter prøvetaking.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-EVF
NLK-kode: NPU01961
Analysenummer: 012
Forkortet analysenavn: B-HEMATO

Prøvetakingsrutiner

Hematokrit stiger ca 6% pr. døgn. Prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider