B-Hematokrit

Akkreditering Alternativt navn: EVF - erytrocytt volumfraksjon, Hct

Indikasjoner

Anemiutredning. Polycytemi.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde
Mann ≥ 14 år 0,40 - 0,50
Kvinne ≥ 14 år 0,35 - 0,46

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved polycytemi. Lave ved anemi. Nedsatt hematokrit med normal erytrocyttmasse kan sees i svangerskapet, etter splenektomi og undertiden ved makroglobulinemi. Årsaken er økt plasmavolum. Se Anemi.

Merknad

Hematokrit stiger ca 6% pr døgn.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-EVF
NLK-kode: NPU01961
Analysenummer: 012
Forkortet analysenavn: B-HEMATO

Prøvetakingsrutiner

Hematokrit stiger ca 6% pr. døgn. Prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.