B-Hemoglobin

Akkreditering Alternativt navn: Hemoglobin, ''blodprosent'', Hb, Hgb

Indikasjoner

Anemi. Polycytemi. Generell helsescreening.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann ≥ 14 år 13,4 - 17,0 g/dL
Kvinne ≥ 14 år 11,7 - 15,3 g/dL

Fullstendig referansetabell 

Varsling: Verdier under 7,0 g/dL og over 20,0 g/dL vil bli varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved polycytemi. Lave ved anemi. Nedsatt hemoglobin i fullblod med normalt hemoglobininnhold i en normal erytrocyttmasse kan sees i svangerskapet, etter splenektomi og undertiden ved makroglobulinemi. Årsaken er økt plasmavolum. Se Anemi.

Merknad

Lipemi kan gi falsk økning av Hb.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: B-Hemoglobin
NLK-kode: NOR05172
Analysenummer: 001
Forkortet analysenavn: B-HB

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.