Herpes simplex 1

Akkreditering Alternativt navn: HSV-1

Indikasjoner

Herpes Simplex 1 (HSV-1) er et virus i herpesvirusfamilien og likner Herpes Simplex 2 (HSV-2), slik at gjennomgått sykdom med HSV-1 fører til mildere sykdom med HSV-2 og omvendt. Primærinfeksjonen kjennetegnes av multiple blærer, ofte rundt munn eller kjønnsorganer. Etter primærinfeksjonen kan virus reaktiveres og gi nye sår rundt munn og kjønnsorganer. HSV-2 kan sjeldent gi alvorlige infeksjoner, særlig encefalitt og keratitt (send prøve til spesiallaboratorium). Alvorlige infeksjoner er vanligere hos personer med nedsatt immunforsvar (nyfødte etter smitte fra mor til barn, pasienter som får cellegiftbehandling og transplanterte). For diagnostikk av sår anbefales materiale fra sår til PCR-diagnostikk. Serologi anbefales kun til å avgjøre immunitet.

Tolkning

Positiv prøve er forenlig med primærinfeksjon eller reaktivering av Herpes Simplex 1. Se Herpesinfeksjon.

Norsk bruksnavn: Us-Herpes simplex 1-virus DNA
NLK-kode: NPU29613
Analysenummer: 281
Forkortet analysenavn: HERPSIM1

Prøvemateriale og mengde

Pensel fra Copan eSwab i Amies transportmedium. Alternativt kan UTM transportmedium benyttes.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.