B-HLA-B27

Alternativt navn: Gentest HLA-B27

Indikasjoner

Mistanke om Bekhterevs (Ankyloserende spondylitt) og eventuelt også reaktiv artritt, enteroartritt, psoriasis artritt m.m.

På grunn av høy forekomst av HLA-B27 i normalbefolkningen, er den positive prediktive verdien av analysesvaret lav, mens den negative prediktive verdien er høy og analyseresultatet må derfor sammenholdes med klinikk og andre laboratoriefunn.

Tolkning

Gentypingens verdi ligger i at fravær av HLA-B27 gjør diagnosen ankyloserende spondylitt (Bekhterevs) mindre sannsynlig. Tilstedeværelse av HLA-B27 genotype har liten positiv prediktiv verdi alene.

Merknad

Analysen er kvalitativ.

Norsk bruksnavn: DNA-HLA-B*27
NLK-kode: NPU29745
Analysenummer: A89
Forkortet analysenavn: HLAB27

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider