B-HLA-B27

Alternativt navn: Gentest HLA-B27

Indikasjoner

Mistanke om Bekhterevs (Ankyloserende spondylitt) og eventuelt også reaktiv artritt, enteroartritt, psoriasis artritt m.m.

På grunn av høy forekomst av HLA-B27 i normalbefolkningen, er den positive prediktive verdien av analysesvaret lav, mens den negative prediktive verdien er høy og analyseresultatet må derfor sammenholdes med klinikk og andre laboratoriefunn.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Prøver med påvist HLA-B27 besvares som: POS.

Tolkning

Besvares positiv eller negativ.

Gentypingens verdi ligger i at fravær av HLA-B27 gjør diagnosen ankyloserende spondylitt (Bekhterevs) mindre sannsynlig. Tilstedeværelse av HLA-B27 genotype har liten positiv prediktiv verdi alene.

Merknad

Analysen er kvalitativ.

Norsk bruksnavn: DNA-HLA-B-gen (B27)
NLK-kode: NPU29745
Analysenummer: A89
Forkortet analysenavn: HLAB27

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.

Relaterte sider