P-Homocystein

Akkreditering Alternativt navn: Hcy

Indikasjoner

Først og fremst som supplement til til diagnostikk av vitamin B12- og folat-mangel. Homocysteinuri som er en sjelden medfødt stoffskiftesykdom som fører til eksterne plasmaverdier fra fødselen av. De senere år er hyperhomocysteinemi kommet i fokus som mulig risikofaktor for hjerte-/karsykdommer.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
0 - 49 år 5,0 - 15,0 µmol/L
50 - 69 år 5,0 - 17,0 µmol/L
≥ 70 år 5,0 - 20,0 µmol/L

Tolkning

Mangel på vitamin B12 til vevene fører til økning av homocystein og MMA. Grenseverdier for vitamin B12 uten forhøyelse av homocystein og MMA skal ikke behandles med vitamin B12. Folatmangel fører også til økning av homocystein, men ikke av MMA. En rekke livsstilsfaktorer som kosthold, alkohol, tobakk m.m. kan medføre økning av homocystein. Forhøyet homocystein kan også sees ved høy alder, nedsatt nyrefunksjon, hypotyreose, SLE, psoriasis, reumatoid artritt og maligne tilstander. Betydelig forhøyet homocystein (P-Homocystein > 40 mmol/L) kan også skyldes medfødt homozygot defekt i metylentetrahydrofolat reduktase (MTHFR), eventuelt kombinert med redusert folatstatus. Se Homocystein, B-vitaminer og Folat

Merknad

Bemerk de spesielle krav til prøvetaking. EDTA-plasmaet må være separert fra blodlegemene innen 1/2 time, evt kan prøven stå inntil 2 timer i kjøleskap før sentrifugering.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Homocystein
NLK-kode: NPU04073
Analysenummer: 142
Forkortet analysenavn: P-HOMOCY

Prøvetakingsrutiner

EDTA-rør med gel (gråhvit propp). La røret stå i stativ - altså ikke ligge på benken - for å unngå at blodlegemer fester seg til proppen. Røret må sentrifugeres innen 1/2 time etter prøvetaking. Røret kan deretter sendes inn slik det er. Forutsetningen for at prøven er holdbar er at gelen danner et tett lag mellom erytrocytter og plasma. Rørene må inspiseres for dette før forsendelse.

Prøvemateriale og mengde

1 mL EDTA-plasma

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 2.