P-Homocystein

Akkreditering Alternativt navn: Hcy

Indikasjoner

Sammen med folat, vitamin B12 og MMA ved diagnostikk og oppfølging av vitamin B12- og folatmangel. Arvelig hjerte/karsykdom eller trombose. Mistanke om homocysteinuri.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
0 - 49 år 5,0 - 15,0 µmol/L
50 - 69 år 5,0 - 17,0 µmol/L
≥ 70 år 5,0 - 20,0 µmol/L

Tolkning

Både mangel på folat, vitamin B12 og vitamin B6 gir økt P-homocystein. Funksjonell folatmangel forekommer hos personer (ca 8% av befolkningen) som er homozygote for en vanlig polymorfisme (677C→T) i genet metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR). Ellers kan mutasjoner i flere ulike enzymer resultere i henholdsvis hyperhomocysteinemi eller homocysteinuri. Homocysteinuri er en medfødt stoffskiftesykdom hvor man ser ekstremt høye plasmakonsentrasjoner av Hcy fra fødselen av.

Meget høye verdier (>100 µmol/L) ses ved homocystinuri eller alvorlig, kombinert vitamin B12 - og folatmangel. Uttalt vitamin B6 mangel gir også økte verdier.

Høye verdier (40-100 µmol/L) ses ved defekter i metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) i homozygot form i kombinasjon med lav folatstatus (<10-15 nmol/L), ved folsyremangel, ved alvorlig nyresvikt eller B12-mangel.

Lett forhøyede verdier (15-40 µmol/L) ses typisk ved milde former for vitamin B12- og folatmangel, MTHFR-defekter, redusert nyrefunksjon og høy alder. 

Forhøyet homocystein kan i tillegg ses ved hypotyreose, SLE, psoriasis, revmatoid artritt, maligne tilstander og ved nesten alle kroniske sykdommer.

Homocystein i plasma er angitt å være en bedre markør enn MMA for vitamin B12-mangel hos små barn (<2 år).

Se Homocystein, B-vitaminer og Folat

Merknad

Bemerk de spesielle krav til prøvetaking. EDTA-plasmaet må være separert fra blodlegemene innen 1/2 time, evt kan prøven stå inntil 2 timer i kjøleskap før sentrifugering. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Homocystein
NLK-kode: NPU04073
Analysenummer: 142
Forkortet analysenavn: P-HOMOCY

Prøvetakingsrutiner

EDTA-rør med gel (gråhvit propp). La røret stå i stativ - altså ikke ligge på benken - for å unngå at blodlegemer fester seg til proppen. Røret må sentrifugeres innen 1/2 time etter prøvetaking. Røret kan deretter sendes inn slik det er. Forutsetningen for at prøven er holdbar er at gelen danner et tett lag mellom erytrocytter og plasma. Rørene må inspiseres for dette før forsendelse.

Prøvemateriale og mengde

1 mL EDTA-plasma

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 2.