HPV

Akkreditering

Indikasjoner

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen både hos kvinner og menn. De ulike HPV-typene som infiserer slimhinner klassifiseres i såkalte høyrisiko- og lavrisiko HPV-typer.  Høyrisiko HPV-typer kan forårsake kreft. Lavrisiko HPV-typer er assosiert med vorter (papillomer), kjønnsvorter (kondylomer) og lavgradige celleforandringer som går over av seg selv.

HPV-test utføres direkte på væskebasert primærprøve (ThinPrep) etter kreftforeningens/masseundersøkelsens retningslinjer for oppfølging av cervixcytologiske screeningprøver.

Metoden som benyttes er Abbott Alinity m High Risk (HR) HPV kvalitativ sanntids PCR, som påviser 14 høyrisiko HPV-typer og angir genotype 16 og 18 samt en samlet gruppe av andre HR-HPV genotyper (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 og 68).

Tolkning

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (livmorhalsprogrammet) har utarbeidet standardfraser for anbefalt oppfølging av prøveresultater til rekvirent. Dette grunnet henvendelser fra prøvetakere som savner en anbefaling om videre oppfølging fra laboratoriene. Fürst patologi har fra 1. mars 2019 innført anbefalt oppfølging i prøvesvarene for all cervixcytologi, slik at prøvetakere nå skal få en anbefaling om videre oppfølging av alle prøvesvar fra livmorhalsen.

Se ytterligere informasjon flytskjema/anbefalt oppfølging

Merknad

Cervixprøver fra kvinner under 34 år og over 69 år vil det fortsatt utføres primær cytologi på, dersom ikke pasienten er inne i et annet oppfølgingsløp etter tidligere funn/historikk.

Laboratoriet vil selv sørge for å sortere mottatte prøver til aktuell screeningmetode.

Det finnes ingen HPV-test som er godkjent til bruk hos menn, og det finnes ingen standardisert måte å ta prøve til HPV-testing av menn. Hovedårsaken til at det ikke anbefales HPV-testing av menn er at det ikke finnes noen behandling av HPV-infeksjonen.

Analysenummer: P20
Forkortet analysenavn: HPV-STAT

Prøvetakingsrutiner

Vi anbefaler bruk av Rovers Cervex brush til prøvetakingen. Denne børsten erstatter tradisjonell cytobrush og spatel. Børsten roteres fem ganger i cervix før prøven umiddelbart overføres direkte til prøvebeholderen. Tradisjonell cytobrush kan også benyttes i kombinasjon med plastspatel.  Prøven er holdbar seks uker i romtemperatur.

NB! Trespatel må ikke benyttes til væskebasert cytologi. 

Prøvetakingsveiledning (pdf).

Huskeliste for optimal prøvetaking her (pdf).

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A.