F-Hemoglobin

Alternativt navn: Okkult blod i feces, immunologisk fekalt okkult blod test (iFOBT), blod i avføring, f-blod, FIT, FOB

Indikasjoner

Mistanke om blødning fra mage-tarm kanalen, utredning av jernmangelanemi, screening for kolorektal kreft.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<10 µg/g feces

Tolkning

Testen er immunologisk og er spesifikk for humant hemoglobin, preget av lite interferenser pga. kost siden testen ikke kryssreagerer med myoglobin eller ikke-humant hemoglobin/myoglobin. Testen er altså mest sensitiv for blødninger fra nedre gastrointestinaltraktus – tykktarm og endetarm. Blødning fra spiserør, magesekk eller duodenum avdekkes i betydelig mindre grad siden hemoglobin brytes ned ved passasje gjennom tarmkanalen. Vær oppmerksom på at enkelte legemidler kan øke blodtapet fra tarm (for eksempel acetylsalisylsyre, blodplatehemmere og NSAIDs).

Merknad

Riktig prøvesvar forutsetter at F-Hemoglobin prøven er tatt på riktig måte.

Norsk bruksnavn: F-Hemoglobin
NLK-kode: NPU29478
Analysenummer: E84
Forkortet analysenavn: FIFOBT

Pasientforberedelser

Ingen pasientforberedelser, kostrestriksjon eller endring av medisinering er nødvendig før testen.

Prøvetakingsrutiner

Vennligst se brukerveiledning for legekontor(pdf) og pasienter(pdf) for mer informasjon om prøvetaking. User manual for patients(pdf). 

Link til video med brukerveiledning

Spesialrør deles ut fra legekontor eller fra våre prøvetakingsenheter. 

Leveres til legekontoret eller prøvetakingsenheten snarest, senest innen 4 dager.

Prøvemateriale og mengde

Kun én prøve/prøverør er nødvendig for å gjennomføre testen.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A, B eller Y.

Relaterte sider