S-IgA

Akkreditering Alternativt navn: Immunglobulin A, Total IgA

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
14 - 49 år 0,65 - 3,74 g/L
≥ 50 år 0,65 - 4,34 g/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Se immunglobuliner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-IgA
NLK-kode: NPU19795
Analysenummer: 265
Forkortet analysenavn: S-IGA

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4.

Relaterte sider