S-IgE

Akkreditering Alternativt navn: Immunglobulin E, Total IgE

Indikasjoner

Allergisk sykdom, spesielt atopi. Vurdering av allergirisiko hos nyfødte.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 15 år <120 kU/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Verdier over referansegrensene tyder på allergi, hyppigst atopi. Normalt nivå av IgE utelukker ikke allergi. Meget høye verdier av IgE kan sees ved parasittinfeksjoner (ascaris), ved bronchopulmonal aspergillose og meget sjeldent - ved IgE-produserende myelom. Enkelte medikamenter kan gi økt IgE-konsentrasjon, spesielt gullbehandling. Se Allergidiagnostikk.

Norsk bruksnavn: P-Immunglobulin E
NLK-kode: NPU56406
Analysenummer: 163
Forkortet analysenavn: S-IGE

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider