S-IgG

Akkreditering Alternativt navn: Immunglobulin G

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 14 - 49 år 6,9 - 15,7 g/L
Mann ≥ 14 år 6,1 - 14,9 g/L
Kvinne ≥ 50 år 6,1 - 14,9 g/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Se Immunglobuliner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-IgG
NLK-kode: NPU19814
Analysenummer: 165
Forkortet analysenavn: S-IGG

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med  strekkode med sluttsiffer med 4 eller 5.

Relaterte sider