S-IgG

Akkreditering Alternativt navn: Immunglobulin G

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 14 - 49 år 6,9 - 15,7 g/L
Mann ≥ 14 år 6,1 - 14,9 g/L
Kvinne ≥ 50 år 6,1 - 14,9 g/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

For årsaker til høy IgG sammen med høy IgA og IgM, se Immunglobuliner. Selektiv høy IgG, hvor IgA og IgM er lave eller normale kan enten være monoklonal (se proteinundersøkelser) eller polyklonal. Serumproteinelektroforese bør overveies ved selektiv høy IgG og kan skille mellom mono- og polyklonalt IgG. Høy polyklonalt IgG forekommer ved f.eks. autoimmune sykdommer.

En del biologiske legemidler består av immunglobuliner, oftest IgG, og kan ses som en liten monoklonal komponent i lav konsentrasjon.

For årsaker til lav IgG sammen med lav IgA og IgM, se Immunglobuliner. Lav selektiv IgG kan forekomme ved medfødte eller ervervede immunbristtilstander, og ved proteintap i nyrene.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Immunglobulin G
NLK-kode: NPU19814
Analysenummer: 165
Forkortet analysenavn: S-IGG

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med  strekkode med sluttsiffer med 4 eller 5.

Relaterte sider