S-IgM

Akkreditering Alternativt navn: Immunglobulin M

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 14 - 49 år 0,6 - 2,3 g/L
Mann ≥ 14 år 0,4 - 2,1 g/L
Kvinne ≥ 50 år 0,4 - 2,1 g/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Se Immunglobuliner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-IgM
NLK-kode: NPU19825
Analysenummer: 365
Forkortet analysenavn: S-IGM

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider