S-IgM

Akkreditering Alternativt navn: Immunglobulin M

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 14 - 49 år 0,6 - 2,3 g/L
Mann ≥ 14 år 0,4 - 2,1 g/L
Kvinne ≥ 50 år 0,4 - 2,1 g/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

For årsaker til høy IgM sammen med høy IgG og IgA, se Immunglobuliner. Selektiv høy IgM, hvor IgG og IgA er lave eller normale kan enten være monoklonal (se proteinundersøkelser) eller polyklonal. Serumproteinelektroforese bør overveies ved selektiv høy IgM og kan skille mellom mono- og polyklonalt IgM. Lett forhøyet polyklonalt IgM trenger ikke å ha klinisk betydning, men autoimmune sykdommer som reumatoid artritt kan foreligge.

For årsaker til lav IgM sammen med lav IgG og IgA, se Immunglobuliner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Immunglobulin M
NLK-kode: NPU19825
Analysenummer: 365
Forkortet analysenavn: S-IGM

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider