Influensa B

Akkreditering Alternativt navn: Influenza B

Indikasjoner

Influensa B opptrer epidemisk, men ikke i pandemier, oftest i vinterhalvåret. Symptomer er høy feber, hodepine, muskelsmerter, halsvondt og hoste. Sykdommen kan være følsom for antivirale midler i tidlig fase. Enkelte midler som virker mot influensa A, mangler dog effekt mot influensa B. Diagnostikk er ikke indisert ved typiske tilfeller i høysesong.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Positiv prøve er forenlig med aktuell infeksjon med Influensa B. Se Influensaliknende sykdom.

Merknad

Sykdombildet ved infeksjon av luftveisvirus er vanskelig å skille klinisk. Fra 23.10.17 vil Influensa A og Influensa B inngå i «Luftveisvirus». Ved rekvirering av «Luftveisvirus» eller «Influensa» vil det bli testet for Parainfluensavirus, RS-virus, humant metapneumovirus, Influensa A og Influensa B. 

Alle influensa A positive prøver blir testet for influensa A (H1N1) (svineinfluensa).

Norsk bruksnavn: Us-Influensavirus B RNA
NLK-kode: NPU27655
Analysenummer: 267
Forkortet analysenavn: INFLUENB

Prøvemateriale og mengde

Pensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.