S-Inhalasjonspanel Helår

Akkreditering Alternativt navn: Luftveisallergi

Indikasjoner

Screeningtest ved mistanke om allergi ved symptomer som høysnue, rinitt og konjungtivitt. Er særlig aktuell ved helårs symptomer (''innendørspanel''). Panelet omfatter midden Dermatophagoides pteronyssinus, epitel (eller flass) fra katt, hund, hest og kanin. Laboratoriet utfører først screeningundersøkelsen. Er denne positiv, utføres analyse av enkeltallergenene. Laboratoriet kan også teste på IgE antistoff mot de nevnte allergener enkeltvis. Se Allergidiagnostikk.

Tolkning

Et positivt resultat er en sterk indikasjon på at det kan foreligge en IgE-mediert allergi.

Norsk bruksnavn: P-IgE inhalasjonspanel helår (d1, e1, e3, e5, e82)
NLK-kode: NPU57341
Analysenummer: 518
Forkortet analysenavn: INHALA2

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider