Innvollsorm (mikroskopi)

Alternativt navn: Innvollsmark

Indikasjoner

Innvollsorm/helminter (mikroskopi): 
Prøver uten relevante kliniske opplysninger undersøkes ikke. Undersøkelsen kan være indisert hos følgende grupper:

1. Abdominalplager hos pasienter som har reist utenfor Europa og Nord-Amerika
2. Utredning av eosinofili
3. Analkløe (gir mistanke om barnemark)
4. Sett mark i avføringen
5. Jernmangelanemi med blod i feces etter opphold i «endemiske» strøk

Screening av personer uten symptomer

Undersøkelse av prøver fra voksne flyktninger, asylsøkere og innvandrere uten relevante symptomer er ikke indisert.

Det kan være aktuelt å screene følgende grupper:
1.) Asymptomatiske flyktningebarn, asylsøkerbarn og adoptivbarn opp til og med 16 års alder.
2.) Personer født utenfor Europa og Nord-Amerika som immunsupprimeres i forbindelse med transplantasjon eller skal få annen immunsupprimerende behandling (inklusiv steroid-kur) kan screen for Strongyloides stercoralis.

Serologi

Det kan være aktuelt med serologisk screening for Strongyloides (fra Sørøst-Asia og Afrika) og serologi screening for Schistosoma (fra Afrika). Serologi er også aktuelt ved diagnostikk av ekstraintestinal amøbiasis. Serologi tilbys ikke i Norge.

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Positivt funn kan være forenlig med sykdom forårsaket av mikroben, men asymptomatiske bærertilstander forekommer. Se Diarésykdommer.

Norsk bruksnavn: Us-Parasitter identifikasjon
NLK-kode: NPU29581
Analysenummer: U19
Forkortet analysenavn: INNVOLLS

Prøvetakingsrutiner

Antall prøver:
Ved mikroskopisk analyse anbefales det å undersøke tre prøver tatt med minst 1 døgns mellomrom. Oppbevares kjølig.

Prøvemateriale og mengde

Til mikroskopi: Feces (1 skje). Obs: Eget transportmedium (inneholder fikseringsvæske). OBS! PCR brukes som primærdiagnostikk, les mer her

For utstyr til mikroskopi av innvollsorm, ta kontakt med laboratoriet.

Til barnemark (oxyuris): Det lages tape-preparat: En klar tapebit presses rundt endetarmsåpningen om morgenen. Tapen klebes på et objektglass for mikroskopi.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.