fS-Insulin

Indikasjoner

Utredning av hypoglykemi.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
18 - 173 pmol/L

Tolkning

Insulin har en meget kort halveringstid i blodet. En tilfeldig prøve reflekterer dårlig den insulinmengden som utskilles fra beta-cellene i pankreas. C-peptid har lengre halveringstid i blodet og gir derfor et bedre mål på den endogene insulinproduksjonen. Insulinverdien må sees i sammenheng med samtidig målt glukose. Høye verdier sees ved: Insulinom og etter injeksjon av insulin. Kan også sees ved type 2 diabetes (insulinresistens), adipositas, Cushing syndrom, steroidbehandling, akromegali, leversykdom og ved bruk av p-piller (østrogeneffekt). Insulin stiger kraftig etter et måltid, og det er derfor avgjørende for vurderingen at prøven er tatt fastende. Lave verdier sees ved: Type 1 diabetes. 

Merknad

På grunn av kort holdbarhet må prøven tas på en av våre prøvetakingsenheter, eller leveres til laboratoriet alle dager unntatt fredag.

Analysen utgår fra vårt rutinerepertoar.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Insulin, fastende
NLK-kode: NPU02497
Analysenummer: 156
Forkortet analysenavn: INSULIN

Pasientforberedelser

Faste fra midnatt før prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.