S-Intrinsisk faktor antistoff

Akkreditering Alternativt navn: Anti.intrinsisk faktor, Intrinsic factor

Indikasjoner

Diagnostikk av Pernisiøs anemi (S-Parietalcelle as og S-Intrinsisk faktor as).

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<7 U/mL

Tolkning

<7 U/mL 7-10 U/mL >10 U/mL
Negativ Grense Positiv
Intrinsisk faktor as Parietalcelle as  
Positiv Negativ Pernisiøs anemi kan foreligge
Positiv Grense Pernisiøs anemi kan foreligge
Positiv Positiv Pernisiøs anemi sannsynlig
Grense Negativ Observer pasienten. Ut over det ingen tiltak
Grense Grense  Observer pasienten. Ut over det ingen tiltak
Grense Positiv Pasienten bør følges opp for pernisiøs anemi, særlig hvis > 50år.
Negativ Negativ Ingen tiltak utover evt. vitamin B12 tilskudd
Negativ Grense Følg opp pasienten med halvårlige målinger av vitamin B12
Negativ Positiv Ved vitamin B12 mangel kan pernisiøs anemi foreligge

Norsk bruksnavn: P-Intrinsisk faktor as
NLK-kode: NPU28365
Analysenummer: A92
Forkortet analysenavn: INTRINSI

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider