S-Intrinsisk faktor antistoff

Akkreditering Alternativt navn: Anti.intrinsisk faktor, Intrinsic factor

Indikasjoner

Diagnostikk av Pernisiøs anemi (S-Parietalcelle as og S-Intrinsisk faktor as).

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<7 U/mL

Tolkning

Ved positive verdier kan pasienten utvikle autoimmun gastritt, vitamin B12 malabsorpsjon og pernisiøs anemi eller nevropati som følge av mangelen.  

Svaret skal alltid vurderes sammen med S-Vitamin B12 og P-MMA nivåer, klinikken og hematologifunn.

Norsk bruksnavn: P-Intrinsisk faktor antistoff
NLK-kode: NPU28365
Analysenummer: A92
Forkortet analysenavn: INTRINSI

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider