Pt-Jernbelastning

Akkreditering

Indikasjoner

Utredning med tanke på jernmalabsorpsjon hos pasienter med jernmangel som ikke responderer på peroral jernbehandling, og hvor man derfor vurderer parenteral jernbehandling.

Referanseområde

Jernabsorpsjonen vil avhenge av størrelsen på jernlagrene. Normalt vil jernmangel føre til et større opptak fra tarmen enn ved normal jernstatus. Vurdering av jernabsorpsjonen bør derfor relateres til pasientens jernstatus. Det er i tillegg betydelig biologisk variasjon mellom ulike individer. Jernopptaket kan derfor variere betydelig og det finnes ingen eksakte grenser for forventet stigning av s-jern etter en jernbelastning. Tabellen under er basert på erfaring, og ofte brukt som en veiledning til tolkning av jernbelastning. 

S-ferritin Økning av s-jern i 2-timersprøve
< 20 µg/L > 18 µmol/L
20-60 µg/L > 10 µmol/L

Tolkning

Høye verdier av s-jern i 2-timersprøven ses ved jernmangel og normale absorpsjonsforhold for jern.

Lavere stigning av s-jern enn angitt i tabellen over, er en indikasjon på redusert jernabsorpsjon, men det er betydelige individuelle forskjeller og resultatet må ses i sammenheng med klinikken. Årsaker til lave verdier i 2-timersprøven kan være sykdom i mage-tarmkanalen, som atrofisk gastritt, inflammatorisk sykdom i duodenum og jejunum, eller postoperative forandringer.

Akuttfasereaksjon og annen kronisk inflammatorisk sykdom hemmer jernabsorpsjonen, og jernbelastningstest bør derfor ikke utføres under pågående akuttfase.

Norsk bruksnavn: P-Jern 120 min
NLK-kode: NPU27528
Analysenummer: 143
Forkortet analysenavn: S-JERN 2

Pasientforberedelser

Pasienten møter fastende og skal ikke ha tatt jerntabletter de siste 3-4 dager. Pasienten skal være fastende inntil prøve 2 (belastningsprøven etter 2 timer) er tatt.

Prøvetakingsrutiner

Jernmedikasjon seponeres 3-4 dager før undersøkelsen. Pasienten møter fastende, og det tas prøve til måling av s-jern like før og to timer etter peroral jerntilførsel av 100-140 mg jern i ferroform (toverdig). Depot-tabletter kan ikke brukes. Jerntablettene svelges med vann, men ellers skal pasienten forbli fastende inntil 2-timersprøven er tatt.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Den første prøven (fastende) merkes med strekkode med sluttsiffer 4. Den andre prøven (etter 2 timer) merkes med strekkode med sluttsiffer A.

Relaterte sider