S-Transferrinmetning

Akkreditering Alternativt navn: Jern/S-TIBC, jernmetning

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 49 år 10 - 50 %
Mann 15 - 57 %
Kvinne ≥ 50 år 15 - 50 %

Tolkning

Verdier > 50% hos en kvinne og > 60% hos en mann (med normal eller lav TIBC) uten pågående jernmedikasjon kan gi mistanke om hemokromatose. Transferrinmetning <10 - 15% er forenlig med jernmangel. Se om bruk av Ferritin som markør for jernmangel.

Merknad

Transferrinmetning beregnes og gis ut når det rekvireres serumjern og TIBC. Den beregnes som 100 x S-Jern/S-TIBC. Beregning av transferrinmetning viser seg å være en mer sensitiv parameter for tidlig diagnose av hereditær hemokromatose enn ferritin eller serumjern alene.

Norsk bruksnavn: P-Transferrinmetning
NLK-kode: NOR25929
Analysenummer: 244
Forkortet analysenavn: JERNMETN

Relaterte sider