S-Transferrinmetning

Akkreditering Alternativt navn: Jern/S-TIBC, jernmetning, TSAT

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 0 - 49 år 10 - 50 %
Mann 15 - 57 %
Kvinne ≥ 50 år 15 - 50 %

Tolkning

Transferrinmetning > 45% og ferritin > 200 µg/L hos kvinner og > 50% og ferritin > 300 µg/L hos menn uten pågående jernmedikasjon er diagnostisk for hemokromatose jf. gjeldende retningslinjer. Ved jernmangel er transferrinmetning som regel lav. Det anbefales likevel å bruke Ferritin som primær jernmangelmarkør.

Merknad

Transferrinmetning beregnes og gis ut når det rekvireres serumjern og TIBC. Den beregnes som 100 x S-Jern/S-TIBC. Beregning av transferrinmetning viser seg å være en mer sensitiv parameter for tidlig diagnose av hemokromatose enn ferritin eller serumjern alene. Ved hemokromatose bør ferritin brukes hovedsakelig til vurdering av omfang av jernoverskudd i jernlagringsorganer (lever, milt, benmarg og i mindre grad skjelettmuskulaturen), samt behandlingseffekt av hemokromatose. 

Norsk bruksnavn: P-Transferrinmetning
NLK-kode: NOR25929
Analysenummer: 244
Forkortet analysenavn: JERNMETN

Relaterte sider