S-Jern

Akkreditering Alternativt navn: Fe, serumjern

Indikasjoner

Anemiutredning. Jernmangel. Hemokromatose.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
13 - 17 år 10,0 - 25,0 µmol/L
≥ 18 år 9,0 - 34,0 µmol/L

Fullstendig referansetabell.

Tolkning

Høye verdier ved parenteral jerntilførsel, gjentatte blodtransfusjoner, hemolytisk anemi, akutt hepatitt, leverkirrhose, akutte leukemier, sideroblastanemi, nefritt. Lave verdier ved jernmangel, akutte og kroniske infeksjoner, etter operasjoner, under remisjon av pernisiøs anemi, cancer, nefrose. Se Anemi hvor også jernbelastning er omtalt.

Merknad

Laboratoriet har innført en ordning som gjør at analyse av S-Jern og S-Jernbindingskapasitet (S-TIBC) kobles slik at begge analysene blir utført når en av dem er rekvirert. Begrunnelsen er følgende: I plasma foreligger jern bundet til transferrin, og ca 15 - 45% av bindingskapasiteten er vanligvis utnyttet. Ved inflammatoriske tilstander synker serumjern og transferrin (TIBC). Ved en aktiv prosess kan altså serumjern være falskt lavt uten at dette nødvendigvis indikerer jernmangel. Ved samtidig måling av transferrin (TIBC) vil vi kunne observere en tilsvarende endring i konsentrasjonen av bindeproteinet. Bestemmelse av transferrinmetningen gir oss også mulighet til å fange opp en begynnende hemokromatose hvor jernmetning over 50 - 60% kan gi mistanke uten at ferritin i en tidlig fase nødvendigvis behøver å være forhøyet.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Jern
NLK-kode: NPU02508
Analysenummer: 043
Forkortet analysenavn: S-JERN

Pasientforberedelser

Pasienten må ikke ha inntatt jernpreparater minst et døgn før prøvetaking. Pga stor døgnvariasjon bør prøven tas om morgenen, men det er ikke nødvendig med faste. Krav om 2 døgns jernfaste dersom det dreier seg om parenteral behandling (injeksjonsbehandling).

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider