U-Kadmium

Akkreditering Alternativt navn: Cd, kadmium i urin, Cd/Kreatinin, kreatininkorrigert kadmium

Indikasjoner

Kadmiumforgiftning. Tubulær proteinuri.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<20 nmol/L

U-Cd/Kreat ratio < 0,9 nmol/mmol (ikke-røkere)

Tolkning

Høye verdier ved økt kadmiumeksposisjon. Tolkes sammen med B-Kadmium. Ved kadmiumforgiftninger angis at kadmium i urin mer gjenspeiler langvarig eksponering, og B-Kadmium nylig eksponering (siste ukene). Se Tungmetallforgiftninger.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: U-Kadmium (Cd)
NLK-kode: NPU01426
Analysenummer: 215
Forkortet analysenavn: U-KADMIU

Prøvetakingsrutiner

Unngå kontaminering med kadmium utenfra. Merk røret tydelig med at det inneholder urin. Benytt rør som er beregnet til urinprøvetaking mottatt fra Fürst -se brukerveiledning (evt. beholder kjøpt på apotek beregnet for urinprøver). Urin på andre beholdere vil ikke bli analysert. U-Kreatinin blir medbestemt som et mål på urinkonsentrasjonen, og gjør analyse i spoturin velegnet.

Prøvemateriale og mengde

Minimum 5 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider