B-Kadmium

Akkreditering Alternativt navn: Cd

Indikasjoner

Kadmiumforgiftning. Tubulær proteinuri.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<20 nmol/L

Tolkning

Høye verdier ved økt kadmiumeksposisjon. Tolkes sammen med U-Kadmium. Ved kadmiumforgiftninger angis at U-Kadmium mer gjenspeiler langvarig eksponering, og B-Kadmium nylig eksponering (siste ukene). 
Se Tungmetallforgiftninger.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: B-Kadmium
NLK-kode: NPU04874
Analysenummer: 115
Forkortet analysenavn: B-KADMIU

Prøvetakingsrutiner

Heparinblod (mørk grønn propp). Røret sendes usentrifugert. Prøven oppbevares i romtemperatur frem til innsending.

Prøvemateriale og mengde

2 mL heparinblod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 7.

Relaterte sider