U-Kalsium

Akkreditering Alternativt navn: Ca, kalsium i urin

Indikasjoner

Hyper- eller hypokalsemi. Nyresten. Sykdommer i gl. parathyreoideae. Osteomalasi.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,5 - 5,5 mmol/L

Kalsiumutskillelsen i urin er kostavhengig.

Tolkning

Høye verdier ved tilstander med økt kalsium i serum når det ikke foreligger nyreinsuffisiens: hyperparathyreoidisme, Cushings syndrom, sarkoidose, hyperthyreose, vitamin D-forgiftning, myelomatose, skjelettmetastaser, akromegali, hurtig utviklet osteoporose, metabolsk acidose.

Lave verdier ved nyreinsuffisiens, vitamin D-mangel, hypoparathyreoidisme, metabolsk alkalose.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

Kreatinin måles alltid i urin i tillegg til kalsium, for å kunne vurdere urinens konsentrasjon. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Kalsium
NLK-kode: NPU04160
Analysenummer: 325
Forkortet analysenavn: U-KALSIU

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.