S-Kalsium

Akkreditering Alternativt navn: Ca, totalkalsium, serumkalk

Indikasjoner

Utredning av sykdommer i skjelettet og i gl. parathyreoideae. Vitamin D-mangel. Malabsorpsjon. Nyresykdommer. Sarkoidose. Myelomatose.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
2 - 17 år 2,20 - 2,60 mmol/L
≥ 18 år 2,15 - 2,51 mmol/L

Fullstendig referansetabell 

Varsling: Verdier > 3,2 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved hyperparathyreoidisme, maligne sykdommer med skjelettmetastaser, myelomatose, paraneoplastisk syndrom ved lunge- og nyrecancer (utskillelse av PTH-liknende substans), sarkoidose, Pagets sykdom, immobilisering, vitamin D-intoksikasjon, hyperthyreose.

Lave verdier ved vitamin D-mangel, malabsorpsjon, hypoparathyreoidisme (f.eks. etter kirurgi eller strålebehandling), nyreinsuffisiens med økt fosfatretensjon, magnesiummangel. Se Kalkstoffskiftet.

Merknad

Ca. 1/3 av kalsium i serum er bundet til albumin. Denne delen vil variere med albuminkonsentrasjonen. Det kan derfor være nyttig å bestemme albumin for vurdering av kalsiumsvaret. Er begge analyser rekvirert, vil laboratoriet korrigere referanseområdet for kalsium svarende til albumin-konsentrasjonen og meddele dette.

Ved S-Kalsium <2,0 mmol/L vil S-Magnesium, S-Fosfat og S-Kreatinin tilleggsrekvireres automatisk.

Ved S-Kalsium >3,2 mmol/L vil S-Magnesium og S-Fosfat tilleggsrekvireres automatisk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Kalsium
NLK-kode: NPU01443
Analysenummer: 025
Forkortet analysenavn: S-KALSIU

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider