S-Klonazepam

Preparat: Rivotril

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt, misbruk.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<50 nmol/L

Ved bruk mot epilepsi anvendes høyere doser, med referanseområdet 40-120 nmol/L.

Tolkning

Det terapeutiske området er primært etablert ved bruk av klonazepam som antiepileptikum. Ved bruk av klonazepam som del av kombinasjonsbehandling på psykiatrisk indikasjon eller ved smertebehandling vil ofte lavere serumverdier være adekvat. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.

Medikamentet er meget potent og en serumkonsentrasjon på 25 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: 20 - 60 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Klonazepam
NLK-kode: NPU01618
Analysenummer: 387
Forkortet analysenavn: KLONAZEP

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.