U-Kobber

Akkreditering Alternativt navn: Cu, kobber i urin

Indikasjoner

Wilsons sykdom under behandling med chelerende stoffer som D-penicillamin.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<0,8 µmol/L

Tolkning

Høye verdier ved Wilsons sykdom, leverkirrhose, nefrotisk syndrom.

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon.

Norsk bruksnavn: U-Kobber
NLK-kode: NPU01774
Analysenummer: 414
Forkortet analysenavn: U-CU 1

Prøvetakingsrutiner

Benytt rør som er beregnet til urinprøvetaking mottatt fra Fürst -se brukerveiledning (evt. beholder kjøpt på apotek beregnet for urinprøver). Urin på andre beholdere vil ikke bli analysert.

Prøvemateriale og mengde

Minimum 5 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.