P-Kobber

Akkreditering Alternativt navn: Cu

Indikasjoner

Kobberforgiftning. Wilsons sykdom.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 1 år 12,0 - 25,0 µmol/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved kobberforgiftning, østrogenpåvirkning, graviditet, akutte og kroniske infeksjoner, anemier, leukemier, maligne svulster, leversykdommer, reumatoid artritt, psoriasis. Lave verdier ved Wilsons sykdom, malabsorpsjon, nefrose.

Merknad

Laboratoriet undersøker ikke ceruloplasmin i serum. Bestemmelse av kobber vil imidlertid oftest gi samme informasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Kobber
NLK-kode: NPU01773
Analysenummer: 114
Forkortet analysenavn: S-KOBBER

Prøvetakingsrutiner

Prøven må blandes godt umiddelbart etter prøvetaking. Sentrifugeres innen 2 timer. Prøven oppbevares i romtemperatur frem til innsending. Send inn hele røret, ikke avpipettert plasma. Plasma til sink, kobber, selen og aluminium tas på samme rør.

Prøvemateriale og mengde

Heparinplasma fritt for synlig hemolyse tatt på Li-heparin rør med gel (Vacuette, grønn propp med gul ring). Rør fra andre leverandører kan ikke benyttes.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 7 eller sluttsiffer A eller B ved innsending av prøve.