S-Kodein

Preparat: Paralgin/Pinex Forte, Altermol, Paramax Comp

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<850 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger.
Halveringstid: 3,5 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Kodein
NLK-kode: NPU08781
Analysenummer: 394
Forkortet analysenavn: S-KODEIN

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 4 - 6 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.