U-Kokain

Akkreditering Alternativt navn: Coca

Indikasjoner

Mistanke om misbruk av kokain.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Screeninganalysen påviser kokain og metabolitten benzoyl-ecgonin ved immunoassay. Kokain har kort halveringstid, gir en kortvarig stimulerende rus og de aller fleste urinprøver blir negative i løpet av 2 - 3 døgn etter inntak av en vanlig dose.
Dersom man ønsker høy analysesikkerhet anbefales å rekvirere 798 Spesifikk analyse ved positiv screening. Analysen påviser omdanningsstoffet benzoylecgonin spesifikt, og blir utført med LC-MS-MS som gir en meget høy grad av sikkerhet. Spesifikk analyse kan etterrekvireres innen to uker. Analysene kan ikke skille mellom inntak av kokain hydroklorid salt som gjerne "snortes" eller kokain base ("Crack") som gjerne røykes.
Kokain har blitt vesentlig vanligere i Norge den senere tid.

Norsk bruksnavn: U-Kokain (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25840
Analysenummer: 656
Forkortet analysenavn: U-KOKAIN

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider