S-Kolesterol

Akkreditering Alternativt navn: Totalkolesterol

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
0 - 29 år 2,9 - 6,1 mmol/L
30 - 49 år 3,3 - 6,9 mmol/L
≥ 50 år 3,9 - 7,8 mmol/L

Tolkning

Høye verdier ved primære og sekundære hyperlipoproteinemier. De sekundære sees bl a ved hypothyreose, nefrotisk syndrom, obstruktive leversykdommer og diabetes mellitus. Lave verdier ved hyperthyreose, malabsorpsjon, medfødt beta-lipoproteinmangel (acanthocytose). Se Lipider.

Merknad

Referansegrensene for kolesterol gjelder norske, klinisk friske referansepersoner. Øvre referansegrense er ikke det samme som risikogrense. Risikoen for hjerte/karsykdom øker ved verdier over ca 5 mmol/L, et nivå som er godt innenfor referanseområdet for de fleste aldersgrupper (IS-1550, 2009). Se Nasjonale retningslinjer.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Kolesterol
NLK-kode: NPU01566
Analysenummer: 047
Forkortet analysenavn: S-KOLEST

Pasientforberedelser

Det er ikke nødvendig at prøven tas fastende.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.