S-Kolesterol

Akkreditering Alternativt navn: Totalkolesterol

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
0 - 29 år 2,9 - 6,1 mmol/L
30 - 49 år 3,3 - 6,9 mmol/L
≥ 50 år 3,9 - 7,8 mmol/L

Tolkning

Høye verdier (hyperlipidemier) kan være primære (arvelige) eller sekundære (relatert til sykdom eller livsstil) som ved diabetes mellitus, hypotyreose, nyre- og leversykdommer, overvekt, samt bruk av visse legemidler. Analyse av TSH, fritt T4, kreatinin, leverprøver, glukose og HbA1c kan utelukke sekundær hyperlipidemi.

Lave verdier ses ved alvorlig leverskade, hypertyreose, malabsorpsjon og enkelte medfødte tilstander (f.eks. beta-lipoproteinmangel).

Merknad

Referansegrensene for kolesterol gjelder norske, friske personer. Øvre referansegrense er ikke det samme som risikogrense. Risikoen for hjerte/karsykdom øker ved verdier over ca. 5 mmol/L, et nivå som er godt innenfor referanseområdet for de fleste aldersgrupper. Totalkolesterol >= 7,0 er som oftest behandlingsindikasjon (unntak menopausale kvinner uten andre risikofaktorer). Bruk av risikokalkulatoren NORRISK2 anbefales. Se Nasjonale retningslinjer og Lipider

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Kolesterol
NLK-kode: NPU01566
Analysenummer: 047
Forkortet analysenavn: S-KOLEST

Pasientforberedelser

Det er ikke nødvendig at prøven tas fastende.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.