U-Kreatinin

Akkreditering Alternativt navn: Kreatinin i urin

Indikasjoner

Kreatinin målt i urin benyttes som et enkelt mål på hvor konsentrert urinen er, f eks ved rusmiddelanalyser, eller for til korreksjon av andre målinger i urin.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
>1,7 mmol/L

Merknad

U-Kreatinin varierer normalt betydelig gjennom døgnet, avhengig av væskeinntak. Ved rusmiddelanalysene kan unormalt tynn urin vanskeliggjøre analysene og kan indikere manipulert prøve. Inntak av 0,5 - 1 liter vann eller mer vil medføre at kreatinin i urin vil kunne falle ned til omkring 2 - 3 mmol/L over de neste par timene, og dette kan medføre at konsentrasjonen av rusmidler faller under påvisningsgrensen og rapporteres som negative. U-Kreatinin øker ikke ved nyrefunksjonsnedsettelse.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Kreatinin
NLK-kode: NPU09102
Analysenummer: 548
Forkortet analysenavn: U-KREATI

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider