S-Kreatinin

Akkreditering

Indikasjoner

Vurdering av nyrefunksjon.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Mann 15 - 17 år 45 - 95 µmol/L
Kvinne 15 - 17 år 40 - 80 µmol/L
Mann ≥ 18 år 60 - 105 µmol/L
Kvinne ≥ 18 år 45 - 90 µmol/L

Referanseområde for barn

ALDER REFERANSEOMRÅDE ENHET
0 - 13 dager 25 - 80 µmol/L
14 - 60 dgr. 20 - 60 µmol/L
61 dgr. - 35 mnd. 15 -35 µmol/L
3 - 6 år 20 - 45 µmol/L
7 - 8 år 30 - 55 µmol/L
9 - 10 år 30 - 60 µmol/L
11 - 12 år  30 - 65 µmol/L
Menn 13 - 14 år 35 - 80 µmol/L
Kvinner 13 - 14 år 35 - 75 µmol/L
Menn 15 - 17 år 45 - 95 µmol/L
Kvinner 15 - 17 år 40 - 80 µmol/L

Varsling: Verdier over 500 µmol/L vil bli varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved nedsatt glomerulusfiltrasjon: prerenalt ved sirkulasjonssvikt, renalt ved glomerulusskade, postrenalt ved avløpshinder. Lave verdier har liten klinisk interesse. Forekommer ved atrofisk muskulatur og i svangerskapet. Se Nyrefunksjonen og S-Kreatinin eGFR.

Merknad

Kreatinin er relatert såvel til muskelmasse som til nyrefunksjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Kreatinin
NLK-kode: NPU04998
Analysenummer: 048
Forkortet analysenavn: S-KREATI

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider