S-Kreatinin

Akkreditering

Indikasjoner

Vurdering av nyrefunksjon.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 15 - 17 år 40 - 80 µmol/L
Mann 15 - 17 år 45 - 95 µmol/L
Kvinne ≥ 18 år 45 - 90 µmol/L
Mann ≥ 18 år 60 - 105 µmol/L

Fullstendig referansetabell 

Varsling: Verdier over 500 µmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved nedsatt glomerulusfiltrasjon: prerenalt ved sirkulasjonssvikt, renalt ved glomerulusskade, postrenalt ved avløpshinder. Lave verdier ses ved lite muskelmasse og i svangerskapet. Se Nyrefunksjonen og S-Kreatinin eGFR.

Merknad

Kreatinin er relatert til så vel muskelmasse som til nyrefunksjon.

Ved S-Kreatinin >500 µmol/L vil S-Kalium tilleggsrekvireres automatisk for å gi et mer fullstendig bilde.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Kreatinin
NLK-kode: NPU04998
Analysenummer: 048
Forkortet analysenavn: S-KREATI

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider