U-Kvikksølv

Akkreditering Alternativt navn: Hg/Kreat ratio, Hg, kvikksølv i urin, Hg/Kreatinin, kreatininkorrigert kvikksølv

Indikasjoner

Kvikksølvforgiftning. Psykiske, nevrologiske og/eller renale symptomer hos mulig kvikksølveksponerte.

Referanseområde

U-Kvikksølv < 25 nmol/L
U-Hg/Kreat ratio < 4 nmol/mmol Kreatinin

Tolkning

Høye verdier ved kvikksølvforgiftning. Se Tungmetallforgiftninger.

Omregning:

Omregning fra nmol Hg/mmol Kreat til µg Hg/g Kreat: Resultat i µg Hg/g Kreat = (resultat  i nmol Hg/mmol Kreat ) x 1,77

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Analysenummer: 130,260,261
Forkortet analysenavn: U-HG1, HG/KREA1

Prøvetakingsrutiner

Unngå kontaminering med kvikksølv utenfra. Merk røret tydelig med at det inneholder urin. Benytt rør som er beregnet til urinprøvetaking mottatt fra Fürst -se brukerveiledning (evt. beholder kjøpt på apotek beregnet for urinprøver). Urin på andre beholdere vil ikke bli analysert. U-Kreatinin blir medbestemt som et mål på urinkonsentrasjonen og gjør analyse i spoturin velegnet.

Prøvemateriale og mengde

Minimum 5 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider