S-LD

Akkreditering Alternativt navn: LDH - laktat dehydrogenase, melkesyre dehydrogenase

Indikasjoner

Hemolyse eller hemolytisk anemi. Megaloblastanemi. Oppfølging av myeloproliferative sykdommer. Leversykdommer.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
11 - 69 år <205 U/L
≥ 70 år <255 U/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier kan være fysiologisk betinget: økning opptil det dobbelte 1 - 72 timer etter maksimalt muskelarbeide, moderat stigning i siste trimester av svangerskapet. Patologisk økning ved akutt celleskade i hjerte, lunger, blod, lever etc, og ved pernisiøs anemi, hemolytisk anemi, myelogene leukemier. Maksimumsverdi nås 2 døgn etter hjerteinfarkt, normalisering etter 6 døgn. Videre er LD økt ved perikarditt, lungeemboli, nyreinfarkt, hepatitt, leverstase og aktive prosesser. 

Merknad

Laboratoriet undersøker ikke LD isoenzymer.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-LD
NLK-kode: NPU19658
Analysenummer: 035
Forkortet analysenavn: S-LD

Prøvetakingsrutiner

Ingen eller lett og kortvarig stase ved prøvetakingen. Prøven må sentrifugeres og serum skilles fra koagelet innen 2 timer etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider