S-LDL-kolesterol

Akkreditering Alternativt navn: Low density lipoprotein cholesterol, LDL

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
0 - 29 år 1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 49 år 1,4 - 4,7 mmol/L
≥ 50 år 2,0 - 5,3 mmol/L

Tolkning

Høye verdier ved primære og sekundære hyperlipoproteinemier. De sekundære sees blant annet ved hypothyreose, nefrotisk syndrom, obstruktive leversykdommer og diabetes mellitus. Lave verdier ved hyperthyreose, malabsorpsjon, medfødt beta-lipoproteinmangel (acanthocytose). Se Lipider.

Merknad

Referansegrensene for LDL-kolesterol gjelder norske, friske referansepersoner. Øvre referansegrense er ikke det samme som risikogrense. Risikoen for hjerte-/karsykdom øker ved verdier over ca 3,0 mmol/L, et nivå som er godt innenfor referanseområdet (IS-1550, 2009). Se Nasjonale retningslinjer.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-LDL-kolesterol
NLK-kode: NPU01568
Analysenummer: 300
Forkortet analysenavn: S-LDL-KO

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.