S-LDL-kolesterol

Akkreditering Alternativt navn: Low density lipoprotein cholesterol, LDL

Indikasjoner

Vurdering av risiko for hjerte-/karsykdom.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
0 - 29 år 1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 49 år 1,4 - 4,7 mmol/L
≥ 50 år 2,0 - 5,3 mmol/L

Tolkning

Høye verdier (hyperlipidemier) kan være primære (arvelige) eller sekundære (relatert til livsstil eller annen sykdom) som ved diabetes mellitus, hypotyreose, nyre- og leversykdommer, overvekt og bruk av visse legemidler. Analyse av TSH, fritt T4, kreatinin, leverprøver, glukose og HbA1c kan utelukke sekundære årsaker til hyperlipidemi.

Lave verdier kan ses ved alvorlig leverskade, hypertyreose, malabsorpsjon og enkelte medfødte tilstander (f.eks. beta-lipoproteinmangel).

Merknad

Referansegrensene for LDL-kolesterol gjelder norske, friske personer. Øvre referansegrense er ikke det samme som risikogrense. Risikoen for hjerte-/karsykdom øker ved verdier >ca 3,0 mmol/L, et nivå som er godt innenfor referanseområdet. Ved LDL-verdier >5,0 mmol/l er det vanligvis anbefalt å starte kolesterolsenkende behandling uavhengig av øvrig risiko. Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-LDL-kolesterol
NLK-kode: NPU01568
Analysenummer: 300
Forkortet analysenavn: S-LDL-KO

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.