S-Lipase

Akkreditering

Indikasjoner

Pankreassykdom, særlig akutt pankreatitt.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
9 - 71 U/L

Tolkning

Høye verdier sees etter få timer ved akutt pankreatitt. Det økte nivået kan bestå etter at amylase er normalisert. Økte verdier kan også sees ved pankreascancer og ductusokklusjon samt ved akutte og kroniske nyresykdommer. Lave verdier ved kronisk pankreatitt og cystisk fibrose.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Lipase
NLK-kode: NPU57165
Analysenummer: 180
Forkortet analysenavn: S-LIPASE

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.