S-Lipase

Akkreditering

Indikasjoner

Pankreassykdom, særlig akutt pankreatitt.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
9 - 71 U/L

Tolkning

Lipase og amylase er begge pankreasenzymer. Ved akutt pankreatitt ses høye verdier for både lipase og pankreasamylase. I etterkant av en pankreatitt kan amylase normaliseres fortere enn lipase. Ved ikke-akutte pankreatitter ses moderat økte verdier, som etter hvert overgår i lave verdier, når all eksokrin vev i pankreas er ødelagt. Lipase utskilles til dels i nyrene, og nyresvikt gir en lett økning. Høy pankreasamylase og normal lipase kan tyde på makroamylasemi (se Amylase). Høy lipase kan ved noen sykdommer som f.eks. cholecystitt opptre sammen med normal pankreasamylase, den kliniske betydningen av dette er uklar. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Lipase
NLK-kode: NPU57165
Analysenummer: 180
Forkortet analysenavn: S-LIPASE

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.