S-Litium

Alternativt navn: Li Preparat: Lithionit, Litarex

Indikasjoner

Start og kontroll av litiumbehandling.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,50 - 1,00 mmol/L

Varsling: Verdier over 1,50 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Litium brukes til behandling av bipolar sykdom. Verdier over det terapeutiske området gir økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Doseringen bør derfor justeres etter målt litiumkonsentrasjon. Litium bør måles tettere i begynnelsen av behandlingen, og ved tilstander som kan påvirke utskillelsen av litium, som nedsatt nyrefunksjon eller elektrolyttforstyrrelser. Se også Medikamentanalyser som terapikontroll.
Farmakologi: Biotilgjengelighet > 97%. Tmax 3 - 6 timer. Oppfører seg som natrium i kroppen. Halveringstid for de fleste nyrefriske 7 - 20 timer, lenger for noen. Halveringstid er avhengig av nyrefunksjon og natriumstatus.

Melding

Analysen utføres på Diakonhjemmet, avdeling for medisinsk biokjemi.

Norsk bruksnavn: P-Litium
NLK-kode: NPU02613
Analysenummer: 023
Forkortet analysenavn: S-LITIUM

Pasientforberedelser

NB! Prøven må tas 12 timer pluss-minus 30 min etter siste tablettinntak. I to døgn før prøvetakingen skal kveldsdosen tas på et tidspunkt som svarer til 12 timer før prøvetakingen. Skal f eks prøven tas kl. 08, skal kveldsdosen i to døgn være tatt kl. 20.

Prøvetakingsrutiner

Fra laboratoriet kan det rekvireres retningslinjer for prøvetaking til litiumanalyser. Se prøvetakingsprosedyre for Litium.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.