S-Litium

Akkreditering Alternativt navn: Li Preparat: Lithionit, Litarex

Indikasjoner

Start og kontroll av litiumbehandling.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
0,50 - 1,00 mmol/L

Varsling: Verdier over 1,50 mmol/L vil bli varslet pr telefon.

Tolkning

Generelt er verdier over det terapeutiske området uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. For litium er imidlertid tolkningen av verdiene noe forskjellig i begynnelsesfasen av behandlingen og senere. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.
Farmakologi: Biotilgjengelighet > 97%. Tmax 3 - 6 timer. Oppfører seg som natrium i kroppen. Halveringstid for de fleste nyrefriske 7 - 20 timer, lenger for noen. Halveringstid er avhengig av nyrefunksjon og natriumstatus.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: P-Litium
NLK-kode: NPU02613
Analysenummer: 023
Forkortet analysenavn: S-LITIUM

Pasientforberedelser

NB! Prøven må tas 12 timer pluss-minus 30 min etter siste tablettinntak. I to døgn før prøvetakingen skal kveldsdosen tas på et tidspunkt som svarer til 12 timer før prøvetakingen. Skal f eks prøven tas kl. 08, skal kveldsdosen i to døgn være tatt kl. 20.

Prøvetakingsrutiner

Fra laboratoriet kan det rekvireres retningslinjer for prøvetaking til litiumanalyser. Se prøvetakingsprosedyre for Litium.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.