S-Lp(a)

Akkreditering Alternativt navn: Lipoprotein lille a

Indikasjoner

Vurdering av risiko for cerebrovaskulær og kardiovaskulær sykdom, særlig når slektninger har hatt slike sykdommer i ung alder.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<250 mg/L

Tolkning

Lp(a) – lipoprotein lille a – er en selvstendig risikofaktor for hjerteinfarkt og hjerneslag. Lp(a)-nivået er i stor grad genetisk bestemt, og kolesterolsenkende diett og medikamenter har liten effekt. Tyreoideahormoner kan påvirke Lp(a)-nivået.  

Måling av Lp(a) anbefales ikke rutinemessig, men bør gjøres hos personer med økt forekomst av tidlig hjerte- og karsykdom i familien, ved gjentagende akutt hjerteinfarkt og hjerneslag til tross for optimal lipidsenkende behandling, eller når en er i tvil om det skal gis medikamentell behandling. Se Nasjonale retningslinjer og Lipider.

Merknad

Referansegrensen for Lp(a) gjelder norske, klinisk friske referansepersoner. Den er ikke den samme som risikogrensen. Risikoen for vaskulære sykdommer øker ved verdier over ca. 150 mg/L, et nivå som er godt innenfor referanseområdet. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Lipoprotein a
NLK-kode: NPU19840
Analysenummer: 451
Forkortet analysenavn: S-LP(A)

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.