S-Lp(a)

Akkreditering Alternativt navn: Lipoprotein lille a

Indikasjoner

Vurdering av risiko for cerebrovaskulær og kardiovaskulær sykdom, særlig når slektninger har hatt slike sykdommer i ung alder.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<250 mg/L

Tolkning

Lp(a)-nivået er i hovedsak genetisk betinget. Høye verdier er forbundet med økt risiko for vaskulære sykdommer, cerebrovaskulære i noe høyere grad enn kardiovaskulære. Lp(a) er en uavhengig risikoparameter, ikke relatert til lipoproteinstatus for øvrig. Avvikende thyreoideafunksjon kan ha effekt på Lp(a)-nivået. Lp(a) påvirkes i begrenset grad av diett og kolesterolsenkende medikamenter. Se Lipider.

Merknad

Referansegrensen for Lp(a) gjelder norske, klinisk friske referansepersoner. Den er ikke den samme som risikogrensen. Risikoen for vaskulære sykdommer øker ved verdier over ca 150 mg/L, et nivå som er godt innenfor referanseområdet.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Lipoprotein a
NLK-kode: NPU19840
Analysenummer: 451
Forkortet analysenavn: S-LP(A)

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.