Luftveisbakterier

Akkreditering Alternativt navn: Hostepanel, Luftveispakke, Luftveisprofil, Luftveispanel, Mycoplasma pneumoniae (PCR), Chlamydia pneumoniae (PCR), Bordetella pertussis (PCR)

Indikasjoner

Klassisk pneumoni gir høy feber, høy CRP og akutte symptomer og vanlig agens er pneumokokker. Luftveisbakterier innbefatter testing for Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae og Bordetella pertussis. Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae gir øvre og nedre luftveisinfeksjon. Bordetella pertussis gir kikhoste. Et vanlig symptom ved infeksjon med disse tre bakteriene er langvarig hoste.

Tolkning

Positivt svar er forenlig med infeksjon med påvist mikrobe. Antibiotikavalg bør tilpasses mikrobefunnet. Ved negativt svar og fortsatt kliniske symptomer bør det vurderes tester for andre mikrober, f.eks. luftveisvirus. Se Luftveisinfeksjoner.

Merknad

Ved rekvirering av Luftveisprofil genereres automatisk analysene: Mycoplasma pneumoniae (PCR), Chlamydia pneumoniae (PCR) og Bordetella pertussis (PCR).

Se også luftveisvirus.

Analysenummer: 292
Forkortet analysenavn: LUFTVEIS

Prøvemateriale og mengde

Nasofarynx- eller halspensel i UTM transportrør, 2 mL.
Copan eSwab i Amies transportmedium kan evt. benyttes.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.