Luftveisvirus

Akkreditering Alternativt navn: Parainfluensavirus (PCR), RS-virus (PCR), humant metapneumovirus (PCR), influensa

Indikasjoner

Parainfluensavirus, respiratorisk syncytial virus og humant metapneumovirus kan gi fra mild sykdom som forkjølelse til alvorlig sykdom med lungeaffeksjon beroende på alder og immunforsvar. Sykdomsbildet kan være vanskelig å skille fra astmaanfall. Parainfluensavirus kan gi falsk krupp.

Influensa A opptrer epidemisk/pandemisk, oftest i vinterhalvåret. Symptomer er høy feber, hodepine, muskelsmerter, halsvondt og hoste. Hos eldre og personer med kroniske sykdommer anbefales årlig vaksinering. Sykdommen kan være følsom for antivirale midler i tidlig fase. Diagnostikk er ikke indisert ved typiske tilfeller under høysesong. 

Influensa B opptrer epidemisk, men ikke i pandemier, oftest i vinterhalvåret. Symptomer er høy feber, hodepine, muskelsmerter, halsvondt og hoste. Sykdommen kan være følsom for antivirale midler i tidlig fase. Enkelte midler som virker mot influensa A, mangler effekt mot influensa B. Diagnostikk er ikke indisert ved typiske tilfeller i høysesong.

Referanseområde

Neg

Tolkning

Positivt svar er forenlig med infeksjon med påvist virus. Ved negativt svar og fortsatt kliniske symptomer bør det vurderes tester for andre mikrober, f.eks. luftveisbakterier. Se Luftveisinfeksjoner.

Merknad

Sykdombildet ved infeksjon av luftveisvirus er vanskelig å skille klinisk. Fra 23.10.17 vil Influensa A og Influensa B inngå i «Luftveisvirus». Ved rekvirering av «Luftveisvirus» eller «Influensa» vil det bli testet for Parainfluensavirus (Parainfluensavirus 1,2,3 og 4), RS-virus, humant metapneumovirus, Influensa A og Influensa B.

Alle influensa A positive prøver blir testet for influensa A (H1N1) (svineinfluensa).

Se også luftveisbakterier.

Analysenummer: P60
Forkortet analysenavn: LUFTVEIV

Prøvemateriale og mengde

Nasofarynx- eller halspensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.