Luftveisvirus

Akkreditering Alternativt navn: Parainfluensavirus (PCR), RS-virus (PCR), humant metapneumovirus (PCR), influensa A og B, SARS-CoV-2 (PCR)

Indikasjoner

Parainfluensavirus, respiratorisk syncytial virus og humant metapneumovirus kan gi fra mild sykdom som forkjølelse til alvorlig sykdom med lungeaffeksjon beroende på alder og immunforsvar. Sykdomsbildet kan være vanskelig å skille fra astmaanfall. Parainfluensavirus kan gi falsk krupp.

Influensa A opptrer epidemisk/pandemisk, oftest i vinterhalvåret. Symptomer er høy feber, hodepine, muskelsmerter, halsvondt og hoste. Hos eldre og personer med kroniske sykdommer anbefales årlig vaksinering. Sykdommen kan være følsom for antivirale midler i tidlig fase. Diagnostikk er ikke indisert ved typiske tilfeller under høysesong.

Influensa B opptrer epidemisk, men ikke i pandemier, oftest i vinterhalvåret. Symptomer er høy feber, hodepine, muskelsmerter, halsvondt og hoste. Sykdommen kan være følsom for antivirale midler i tidlig fase. Diagnostikk er ikke indisert ved typiske tilfeller i høysesong.

SARS-CoV-2 kan gi fra mild sykdom som forkjølelse til alvorlig sykdom med lungeaffeksjon beroende på alder og immunforsvar. Sykdomsbildet kan være vanskelig å skille fra andre årsaker til luftveisinfeksjon. Det er derfor aktuelt å be om testing på luftveisvirus og luftveisbakterier i tillegg. Symptomer er feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. Diaré forekommer. For beboere i sykehjem bør det være lav terskel for å mistenke covid-19. Behandlingen er symptomatisk. Antivirale midler har ingen effekt.

Referanseområde

Neg

Tolkning

Positivt svar er forenlig med infeksjon med påvist virus. Ved negativt svar og fortsatt kliniske symptomer bør det vurderes tester for andre mikrober, f.eks. PCR panel for «luftveisbakterier» eller bakteriologisk dyrkning. Se også Luftveisinfeksjoner.

Ved negativt testresultat og sterk klinisk mistanke om covid-19, bør man re-teste.

Merknad

Sykdombildet ved infeksjon av luftveisvirus er vanskelig å skille klinisk fra bakterielle infeksjoner.

SARS-CoV-2 kan rekvireres alene eller som del av «Luftveisvirus».

Alle influensa A positive prøver blir testet for influensa A (H1N1) (svineinfluensa).

«Luftveisbakterier» rekvireres separat. Se luftveisbakterier.

Analysenummer: P60
Forkortet analysenavn: LUFTVEIV

Prøvemateriale og mengde

Nasofarynx- eller halspensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.