S-Lurasidon

Preparat: Latuda

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
5 - 60 nmol/L

Merknad: Foreløpig referanseområde.

Tolkning

Referanseområdet er basert på prøvetaking 12-24 timer etter siste dose. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt.
Halveringstid: 20-40 timer.

Forsiktighetsregler: Lurasidon er kontraindisert ved bruk av kraftige CYP3A4-hemmere.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Lurasidon
NLK-kode: NPU56501
Analysenummer: D12
Forkortet analysenavn: LURASIDO

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking. 

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gelrør). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.