U-Magnesium

Akkreditering Alternativt navn: Mg, magnesium i urin

Indikasjoner

Langvarig diaré. Malabsorpsjon. Alkoholisme. Tretthetstilstander, tetani og kramper med uklar etiologi.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
1,7 - 5,0 mmol/L

Tolkning

Høye verdier ved ikke-renalt betinget hypermagnesemi, ved alkoholinntak og ved behandling med enkelte diuretika. Lave verdier ved nedsatt magnesiumabsorpsjon fra tarmen og ved nyreinsuffisiens. Til å avsløre nedsatt magnesiuminnhold i kroppen er sannsynligvis døgnutskillelsen av magnesium i urinen en bedre parameter enn magnesium i serum.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Magnesium
NLK-kode: NPU02648
Analysenummer: 326
Forkortet analysenavn: U-MAGNES

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.