U-Magnesium

Akkreditering Alternativt navn: Mg, magnesium i urin

Indikasjoner

Utredning av hypomagnesemi. Nyrestein.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
1,7 - 5,0 mmol/L

Tolkning

Ved hypomagnesemi tyder høye verdier av magnesium i urin på renale tap av magnesium og kan være utløst av diuretika, alkohol eller cellegiftbehandling. Hypomagnesemi med lave verdier av magnesium i konsentrasjon ses ved lavt inntak av magnesium alla malabsorpsjon.

Ved høy kalsium i urin er risikoen for nyrestein forhøyet, men magnesium i urin har omvendt effekt ved å redusere steindannelse.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

Kreatinin måles alltid i urin i tillegg til magnesium, for å kunne vurdere urinens konsentrasjon. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Magnesium
NLK-kode: NPU02648
Analysenummer: 326
Forkortet analysenavn: U-MAGNES

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.