S-Magnesium

Akkreditering Alternativt navn: Mg

Indikasjoner

Langvarig diaré. Malabsorpsjon. Alkoholisme. Tetani og kramper med uklar etiologi. Ved elektrolyttforstyrrelser.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,71 - 0,94 mmol/L

Varsling: Verdier under 0,50 mmol/L og over 2,00 mmol/L vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved kronisk nyreinsuffisiens, metabolsk acidose, bruk av magnesiumholdige antacida (melk/alkali-syndromet), unntaksvis ved hyperparathyreoidisme.

Lave verdier ved malnutrisjon, malabsorpsjon, kronisk alkoholisme, diuretikabehandling, tubulære nyreskader, hyperaldosteronisme, hypoparathyreoidisme og ved cellegiftbehandling.

Merknad

Ca. 1/3 av magnesium i serum er proteinbundet, vesentlig til albumin. Denne delen vil variere med albuminkonsentrasjonen. Det kan derfor være nyttig å bestemme albumin for vurdering av magnesiumsvaret.

Ved S-Magnesium <0,50 mmol/L vil S-Kalium, S-Kalsium og S-Fosfat tilleggsrekvireres automatisk.

Ved S-Magnesium >2,00 mmol/L vil S-Kalium, S-Kalsium og S-Fosfat tilleggsrekvireres automatisk.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Magnesium
NLK-kode: NPU02647
Analysenummer: 026
Forkortet analysenavn: S-MAGNES

Prøvetakingsrutiner

Ingen eller lett og kortvarig stase ved prøvetakingen. Prøven må sentrifugeres og serum skilles fra koagelet innen 2 timer etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.