MCH

Akkreditering Alternativt navn: Mean corpuscular hemoglobin, mean cell hemoglobin

Indikasjoner

Anemiutredning, spesielt med henblikk på å skjelne mellom hypo-, normo- og hyperkrome anemier.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 14 år 27 - 33 pg

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Vanlige årsaker til lav MCH (og MCV) er jernmangel eller talassemi. Anemi med høy MCH og MCV kan skyldes anemi på grunn av mangel på vitamin B12 og/eller folat. Ved hemolytisk anemi og akutt blødningsanemi er MCH vanligvis normal. Anemi ved kronisk sykdom er som regel normokrom og normocytær, men nedsatt MCH og MCV kan også ses.

Merknad

  • MCH er forholdet mellom verdiene for hemoglobin og erytrocytter. I motsetning til MCV øker ikke MCH med tiden etter prøvetaking.

  • MCH etterrekvireres sammen med Hb når Hb er mer enn 1 g/dL under nedre referansegrense. MCH etterrekvireres sammen med erytrocytter når antallet erytrocytter er over øvre referansegrense og MCH er mer enn 2 pg under nedre referansegrense.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: Ery-MCH
NLK-kode: NPU26880
Analysenummer: 016
Forkortet analysenavn: B-MCH

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.