MCH

Akkreditering Alternativt navn: Mean corpuscular hemoglobin, mean cell hemoglobin, ''fargeindeks''

Indikasjoner

Anemiutredning, spesielt med henblikk på å skjelne mellom hypo-, normo- og hyperkrome anemier.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
≥ 14 år 27 - 33 pg

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved megaloblastære anemier som følge mangel på vitamin B12 og folsyre. Ikke-megaloblastære anemier ved leversykdommer og ved alkoholmisbruk - selv uten leverskade. Retikulocytose. Anemiformer med normal MCH er blødningsanemi, hemolytisk anemi i moderat grad (høyt retikulocytt-tall gir økt MCH), anemi ved nyreinsuffisiens og de fleste anemier som er sekundære til inflammatoriske og neoplastiske prosesser. Lave verdier ved jernmangelanemi og talassemi. Se Anemi.

Merknad

MCH er forholdet mellom verdiene for hemoglobin og erytrocytter. I motsetning til MCV øker ikke MCH med tiden etter prøvetaking.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: Ery-MCH
NLK-kode: NPU26880
Analysenummer: 016
Forkortet analysenavn: B-MCH

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar i 96 timer (4 dager) ved romtemperatur og bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.