MCHC

Akkreditering Alternativt navn: Mean corpuscular hemoglobin concentration, mean cell hemoglobin concentration

Indikasjoner

Anemiutredning dersom man får uventede resultater ved MCV og MCH.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
32 - 36 g/dL

Tolkning

Verdier omkring eller litt over øvre referansegrense ved hereditær sfærocytose. Lave verdier ved jernmangelanemi. Se Anemi.

Merknad

MCHC er forholdet mellom verdiene for hemoglobin og hematokrit.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: Ery-MCHC
NLK-kode: NOR05278
Analysenummer: 017
Forkortet analysenavn: B-MCHC

Prøvetakingsrutiner

MCHC synker ca 6% pr. døgn pga. at hematokrit stiger. Prøven bør sendes laboratoriet så raskt som mulig etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 rør EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.