S-Metadon

Indikasjoner

Igangsetting av metadonbehandling og kontroll av riktig dosering av medikamentet. Det er viktig med god kontroll med medisineringen de 4 siste dagene.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
600 - 1200 nmol/L

Tolkning

Anbefalt serum-konsentrasjon er på 0,6 - 1,2 µmol/L, men det egentlige målet er subjektiv velvære uten symptomer på abstinens eller psykomotorisk påvirkning. De vanligste bivirkninger av metadon er kvalme, vannlatningsplager, svette og ødemer og sees gjerne ved opptrapping av dosen, men forsvinner normalt etter en periode med tilvenning.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Metadon
NLK-kode: NPU04113
Analysenummer: 781
Forkortet analysenavn: S-METADO

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

2 mL serum. Ikke gelrør. Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.

Relaterte sider