U-Metadonmetabolitt

Akkreditering Alternativt navn: EDDP, 2-etylidin-1,5-dimetyl-3,3-difenylpyrrolidin

Indikasjoner

Dokumentere inntak av Metadon. Viser at metadon har vært omdannet i leveren.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Analysen utføres kun med immunbasert teknikk. Påvisning av metabolitten EDDP gir sikrere holdepunkt for inntak av metadon enn påvisning av metadon som kan være tilsatt en manipulert prøve. Dersom metadon er negativ og metabolitten positiv, kan dette tyde på at pasienten ikke har tatt metadon de siste par dagene. Siden utskillelsen av metadon i urin er avhengig av pH, må dette vurderes individuelt. Kontakt oss for en nærmere vurdering telefonisk.

Norsk bruksnavn: U-Etylidendimetyldifenylpyrrolidin (EDDP) (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25622
Analysenummer: 659
Forkortet analysenavn: U-MMETAB

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven. Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider